قطعات باکالیتی و پلاستیکی قوری سماور و کتری در طرح‌ها و اندازه‌های مختلف