انواع قپه‌های پلاستیکی و باکالیتی در اندازه و طراح‌های مختلف.